Registracija suaugusiems

Registracija į plaukimo pamokų suaugusiems rezervo sąrašą

Plaukimo pamokų abonementas suaugusiems: 2 kartai per savaitę (iš viso 8 kartai per 4 savaites)*.

* - asmuo, registracijos dieną, turi būti ne jaunesnis nei 18 metų.
* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliamas į kitą dieną.
* - plaukimo pamokos trukmė - 45 min.
* - maksimalus grupės dalyvių sk. - 8

Plaukimo pamokų kaina: 79.00

Pastaba: įvykdę šią registraciją, būsite įtraukti į plaukimo pamokų rezervo sąrašą paeiliui pagal registracijos laiką ir tik atsiradus laisvoms vietoms, su Jumis susisieksime.

* - privaloma informacija REGISTRUOTIS į REZERVO SĄRAŠĄ

Jūsų aukščiau pateikti duomenys bus saugomi duomenų valdytojo - VšĮ „Sveikas miestas“ ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo duomenų pateikimo momento. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prašymą dėl susipažinimo su sukauptais duomenimis ar jų panaikinimo el. paštu info@sveikasmiestas.lt

Baseino administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Dalyvio pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po projekto pabaigos. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims.
Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.