x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis baseino ir sporto klubo užimtumas: 48%
Šiuo metu yra laisvų vietų į vaikų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis.

Balandžio 9 d. (sekmadienį) NEDIRBAME
Balandžio 10 d. (pirmadienį) dirbam 8 - 21 val.
Balandžio 10 d. (pirmadienį) NEVYKS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲ PLAUKIMO PAMOKOS

Registracija suaugusiems

Registracija į plaukimo pamokas suaugusiems

Plaukimo pamokų abonementas suaugusiems: 2 kartai per savaitę (iš viso 8 kartai per 4 savaites)*.

Plaukimo pamokų kaina: 79.00 € (mokama registracijos internetu metu)

* - asmuo, registracijos dieną, turi būti ne jaunesnis nei 18 metų.
* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliamas į kitą dieną.
* - plaukimo pamokos trukmė - 45 min.
* - maksimalus grupės dalyvių sk. - 8
* - pasirašoma terminuota plaukimo pamokų lankymo sutartis
* - Sutartis aktyvuojama ir pradeda galioti nuo registracijos dienos
* - dalyvis pradeda lankyti plaukimo pamokas atvykdamas į artimiausią pasirinktos grupės, nustatyto tvarkaraščio dienos, pamoką

Pastaba: registracija į plaukimo pamokų laisvas vietas laikoma patvirtinta tik "Fabijoniškių baseinui" gavus apmokėjimą ir žiūrint paeiliui pagal apmokėjimo gavimo laiką.

Šiuo metu visos vietos jau užimtos ir registracija negalima.

Baseino administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Dalyvio pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po projekto pabaigos. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims.
Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.