Šiuo metu yra 5 laisvos vietos į suaugusiųjų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis.

Informuojame, kad jau vyksta registracija į 7-16 m. vaikų vasaros plaukimo pamokas. Dar yra laisvų vietų.

Registracija suaugusiems

Registracija į plaukimo pamokas suaugusiems

Plaukimo pamokų abonementas suaugusiems: 2 kartai per savaitę (iš viso 8 kartai per 4 savaites)*.

Plaukimo pamokų kaina: 79.00 € + vienkartinis lankytojo kortelės suteikimo mokestis, mokamas registracijos internetu metu: 3.00

* - asmuo, registracijos dieną, turi būti ne jaunesnis nei 18 metų.
* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliamas į kitą dieną.
* - plaukimo pamokos trukmė - 45 min.
* - maksimalus grupės dalyvių sk. - 8
* - pasirašoma terminuota plaukimo pamokų lankymo sutartis

Pastaba: registracija į plaukimo pamokų laisvas vietas laikoma patvirtinta tik "Fabijoniškių baseinui" gavus apmokėjimą ir žiūrint paeiliui pagal apmokėjimo gavimo laiką.

* - privaloma informacija REGISTRUOTI ir APMOKĖTI

Baseino administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Dalyvio pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po projekto pabaigos. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims.
Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.