Registracija

Registracija į plaukimo pamokas vaikams

Plaukimo pamokų abonementas vaikams: 2 kartai per savaitę (iš viso 8 kartai per 4 savaites)*.

Plaukimo pamokų kaina: 59.00 € (mokama registracijos internetu metu)

* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliamas į kitą dieną.
* - plaukimo pamokos trukmė - 45 min.
* - plaukimo pamokos prasidės nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 3 d.
* - maksimalus grupės dalyvių sk. - 12
* - pasirašoma terminuota plaukimo pamokų lankymo sutartis iki 2023.06.23 d.

Pastaba: registracija į plaukimo pamokų laisvas vietas laikoma patvirtinta tik "Fabijoniškių baseinui" gavus el. apmokėjimą ir žiūrint paeiliui pagal apmokėjimo gavimo laiką.

Šiuo metu visos grupės jau užimtos ir registracija baigta...

Jei, atsilaisvinus vietai, norėtumėte, kad su Jumis susisiektume, prašome registruotis į plaukimo pamokų vaikams rezervo sąrašą.

Baseino administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Dalyvio pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po projekto pabaigos. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims.
Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.