x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis baseino ir sporto klubo užimtumas: 48%
Šiuo metu yra laisvų vietų į vaikų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis.

Balandžio 9 d. (sekmadienį) NEDIRBAME
Balandžio 10 d. (pirmadienį) dirbam 8 - 21 val.
Balandžio 10 d. (pirmadienį) NEVYKS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲ PLAUKIMO PAMOKOS

Registracija

Registracija į plaukimo pamokas vaikams

Plaukimo pamokų abonementas vaikams: 2 kartai per savaitę (iš viso 8 kartai per 4 savaites)*.

Plaukimo pamokų kaina: 69.00 € (mokama registracijos internetu metu)

* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliamas į kitą dieną.
* - plaukimo pamokos trukmė - 45 min.
* - maksimalus grupės dalyvių sk. - 12
* - pasirašoma terminuota plaukimo pamokų lankymo Sutartis iki 2023.06.23 d.
* - Sutartis aktyvuojama ir pradeda galioti nuo registracijos dienos
* - dalyvis pradeda lankyti plaukimo pamokas atvykdamas į artimiausią pasirinktos grupės, nustatyto tvarkaraščio dienos, pamoką

Pastaba: registracija į plaukimo pamokų laisvas vietas laikoma patvirtinta tik "Fabijoniškių baseinui" gavus el. apmokėjimą ir žiūrint paeiliui pagal apmokėjimo gavimo laiką.

* - privaloma informacija REGISTRUOTI ir APMOKĖTI

Baseino administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Dalyvio pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po projekto pabaigos. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims.
Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.