ŠIUO METU SPORTO SALĖJE LANKYTOJŲ: 1 iš 34 galimų vietų

ŠIUO METU BASEINO TAKELIUOSE LANKYTOJŲ: (šiuo metu lankytis negalima) iš 50 galimų vietų

 

Vidaus taisyklės

FABIJONIŠKIŲ BASEINO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

V. BASEINO IR PIRČIŲ ERDVĖS TAISYKLĖS

VI. TRENIRUOKLIŲ IR GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS

VII. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

VIII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

IX. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

X. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

XI. DRAUDIMAI

XII. ATSAKOMYBĖ