ŠIUO METU SPORTO SALĖJE LANKYTOJŲ: 1 iš 34 galimų vietų

ŠIUO METU BASEINO TAKELIUOSE LANKYTOJŲ: (šiuo metu lankytis negalima) iš 50 galimų vietų

 

Neformaliojo švietimo plaukimo baseine sutartis

1. SUTARTIES DALYKAS

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3. ATSISKAITYMO TVARKA

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. ATMINTINĖ DĖL SAUGAUS ELGESIO IR ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ