Registracija

Registracija į plaukimo pamokų vaikams rezervo sąrašą

Plaukimo pamokų abonementas vaikams: 2 kartai per savaitę (iš viso 8 kartai per 4 savaites)*.

Plaukimo pamokų kaina: 59.00

* - nesudalyvavus plaukimo pamokose/oje, užsiėmimai/as nėra keliamas į kitą dieną.
* - plaukimo pamokos trukmė - 45 min.
* - pasirašoma terminuota plaukimo pamokų lankymo sutartis iki 2023.06.23 d.

Pastaba: įvykdę šią registraciją, būsite įtraukti į plaukimo pamokų rezervo sąrašą paeiliui pagal registracijos laiką ir tik atsiradus laisvoms vietoms, su Jumis susisieksime.

* - privaloma informacija REGISTRUOTI į REZERVO SĄRAŠĄ

Jūsų aukščiau pateikti duomenys bus saugomi duomenų valdytojo - VšĮ „Active Vilnius“ ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo duomenų pateikimo momento. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prašymą dėl susipažinimo su sukauptais duomenimis ar jų panaikinimo el. paštu info@activevilnius.lt

Baseino administracija, užtikrina, jog įgyvendina baseino lankytojų duomenų apsaugą, kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatose. Lankytojų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi treniruočių / programų organizavimo, vykdymo ir apskaitos tikslais ir lankytojų informavimo tikslais, jei treniruotėje nesusirinktų pakankamas lankytojų skaičius. Dalyvio pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po projekto pabaigos. Duomenys nebus perduoti jokiems tretiesiems asmenims.
Tinkamam duomenų apsaugos užtikrinimui įstaiga, patvirtinusi organizatorių bendrąsias asmens duomenų apsaugos taisykles.