x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis baseino ir sporto klubo užimtumas: 0%
Kviečiame registruotis į vaikų mokymo plaukti grupes.
Šiuo metu dar yra laisvų vietų į suaugusiųjų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis.

 Darbo laikas darbo dienomis 6 - 21 val.

Darbo laikas savaitgaliais 8 - 20 val.

Dėl kasmetinių profilaktinių valymo darbų  nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. (imtinai) baseinas ir sporto klubas BUS UŽDARYTAS.

* tuo metu klientų narystės bus sustabdytos

Naujienos

Fabijoniškių baseino ir sporto klubo nuomos konkursas kavos automatams, šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatams pastatyti

2019-10-17

VšĮ „SVEIKAS MIESTAS“  VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ DALIES  KAVOS AUTOMATAMS, ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ AUTOMATAMS PASTATYTI

 (konkursas vyks 2019 m. spalio 29 d. 10 val. S. Nėries g.45A, Vilnius.

Eil. Nr. 

Adresas

Plotas kv. m 

Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per mėnesį

Trumpa patalpų
charakteristika

Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį

Registracija
telefonu
dėl apžiūros 

Kavos(
karštųjų
gėrimų)
automatų
skaičius
(vnt.)

Šaltųjų gėrimų ir užkandžių
automatų
skaičius
(vnt.)

 

1.

S. Nėries g. 45A:

           

1.1.

unikalus Nr. 4400-4920-2753

3

50

pirmojo aukšto koridorius
(plane pažymėtuose numeriai 1.3.1, 1.3.2)

1

1

8 5 2034815

868500531

2

50

antro aukšto laiptinė (koridorius)
(plane pažymėtuose numeriai 2.14.1, 2.14.1)

1

1

 

Patalpų apžiūra galima nuo 2019 m. spalio 21 d. iki 2019 m. spalio 24 d. darbo dienomis 9-15 val. (patalpų apžiūros konkretus laikas iš anksto derinamas su paskirtu atsakingu asmeniu: Arūnu Adomavičiumi, tel. 868500531 email. arunas@fabijoniskiubaseinas.lt).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis S. Nėries g.45A, Vilnius.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2034815.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda: „„VšĮ „SVEIKAS MIESTAS“  VIEŠAJAM NUOMOS KONKURSUI DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ DALIES  KAVOS AUTOMATAMS, ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ AUTOMATAMS PASTATYTI“.

 

Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra VšĮ „Sveikas miestas“ patikėjimo teise valdomo Fabijoniškių baseino ir sporto klubo pastato koridoriuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

 Visi lentelės 1.1 punkte išvardyti patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienu adresu.

Voke turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

 

Kitos konkurso sąlygos:

 1. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 2. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 3. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 4. nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;
 5. aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
 6. VšĮ „Sveikas miestas“ suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 7. nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros ir kultūros įstaigoms aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros ar kultūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą;
 8. nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;
 9. Nuomininkas turi užtikrinti, kad:

15.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

15.2. galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;

15.3. užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltų gėrimų asortimentas, kurie atitiktų sveikos mitybos rekomendacijas;

15.4. aparatai klientams duotų grąžą.

Konkursas vyks 2019 m. spalio 29 d. 10 val. S. Nėries g.45A, Vilnius.

PASTABA:

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į VšĮ "Sveikas miestas" (įmonės kodas 302682862) atsiskaitomąją sąskaitą LT23 7044 0600 0774 4358 AB SEB banke (banko kodas 70400) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

 

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

 

 

Dokumentai:

VšĮ "Sveikas miestas" konkurso sąlygos

Sutarties projektas

Paraiskos-forma