x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis baseino ir sporto klubo užimtumas: 14%

Polityka prywatności

ZATWIERDZONE
Dyrektor
na mocy zarządzenia nr SM-03/09/2018 z dnia 4 września 2018  r.
W sprawie zatwiedzenia polityki prywatności

 

INSTYTUCJA PUBLICZNA „ACTIVE VILNIUS“

POLITYKA PRYWATNOŚCI,

Przyjęta zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. TRYB PRZECHOWYWANIA I KRZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

IV. PRAWA ODWIEDZAJĄCYCH STRONY INTERNETOWE INSTYTUCJI

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE